Bedrijfsverkoop En Bedrijfsoverdracht

Published Mar 02, 21
6 min read

Bedrijfsovername? Overname-experts, Uw Specialist Dichtbij

Bedrijfsverkoop En BedrijfsoverdrachtBedrijfsovername: Stappenplan Bedrijf

En gedurende het proces zorgt hij ervoor dat u uw emoties in de hand houdt - verkoop bedrijf. Bij koop zoekt en benadert hij de overnameprooi, vraagt de door u benodigde informatie op en analyseert deze, bepaalt de waarde van het bedrijf, stelt in overleg met de ondernemer de bieding samen, voert de onderhandelingen, stelt de intentieverklaring op, begeleidt het due diligence onderzoek, helpt u met het verkrijgen van de benodigde financiering en regelt de overnamecontractuur, al of niet met inschakeling van een jurist.

De ervaring leert echter dat accountants minder toegerust zijn voor dit soort werk. Actief zoeken naar kopers is een kunst en kost heel veel tijd. Accountants hebben die tijd normaliter niet en weten ook niet goed waar en hoe ze moeten zoeken. Dus beperkt het zoeken zich vaak tot de eigen praktijk, hetgeen als voordeel voor de accountant heeft dat zijn cliënt (uw onderneming) binnen zijn praktijk behouden blijft.

Begeleiding Bij Het Verkopen Van Uw Bedrijf

Een goede samenwerking tussen accountant en overnamespecialist is onontbeerlijk. Zie de accountant als de huisarts en de overnameadviseur als de specialist. Als de huisarts tijdig doorverwijst en goed contact houdt met de specialist is dat het beste voor de patiënt. Het kan wel, maar wij raden het af. Het wordt nog wel eens aangeboden bij overdracht binnen de familie of bijv.

Wij adviseren altijd dat koper en verkoper ieder hun eigen adviseur hebben. aan-verkopenbedrijf.nl. Om de eenvoudige reden dat het door dezelfde adviseur werken voor twee opdrachtgevers met een tegengesteld belang niet werkt. De adviseur heeft altijd een mening en neigt altijd naar de ene of naar de andere kant. En komt dan in gewetensnood jegens de andere partij.

Waardebepaling. Laat Uw Onderneming Waarderen

Bedrijf Verkopen In Coronatijd: 5 AandachtspuntenDe Waardebepaling Van Een Bedrijf - Bedrijfsovername

Dat is veel beter voor het proces en verhoogt de slaagkans aanmerkelijk. De honorering van een overnamespecialist kent vele varianten. waarde bedrijf bepalen. Veel voorkomende elementen zijn een uurtarief, een verlaagd uurtarief in combinatie met een succesfee (percentage van de transactiewaarde, alleen uit te betalen bij een gerealiseerde transactie; bij koop vaak een fixed fee), een zgn.

In de markt komen al deze vormen van honorering voor (verkoop bedrijf). Ons advies is sowieso meerdere offertes te vragen en altijd te kiezen voor de adviseur met wie u de beste klik heeft. In het proces waar u straks doorheen gaat is een goede band met een betrouwbare overnameadviseur onontbeerlijk. Nee, dat is op zich niet nodig.

Bedrijf Verkopen - Overname

Dat laatste is cruciaal, want daar kunnen de grootste voordelen worden behaald en de grootste fouten worden gemaakt. Branchekennis is zeker van nut voor zo ver het de mores in de betreffende branche betreft, de kennis van koop- en verkoopkandidaten en kennis van de gebruikelijke “multiples” in die branche. Tegelijkertijd kan dat ook een belemmering vormen voor de objectiviteit van denken (de open mind) van de adviseur.En u bent er ook altijd nog... Een goede overnamespecialist zoekt zowel actief als passief. Actief: hij verdiept zich goed in uw branche en benadert vervolgens de logische overnamekandidaten in de branche, maar ook daarbuiten. Ook vanuit zijn grote netwerk heeft hij meestal een aantal logische ingangen bij potentieel geïnteresseerde partijen.

Advies Inwinnen Bij De Verkoop Van Een Bedrijf

Passief: een beperkt, discreet, geanonimiseerd profiel van uw bedrijf (een zgn. teaser) wordt (na uw toestemming) geplaatst op een aantal (on line) overnameplatforms. Reguliere kopers en hun adviseurs bezoeken deze platforms frequent en zullen uw adviseur benaderen voor contact. Een goede overnamespecialist is zeer actief en kan - als het uiteindelijk niet lukt - zeggen: "Als het mij niet gelukt is, dan lukt het niemand!" Omdat een BOBB-gecertificeerde overnamespecialist door de Beroepsorganisatie van Specialisten in Bedrijfsoverdracht (BOBB) is gekwalificeerd en getest als professional voor het specialistische en verantwoordelijke werk dat hij geacht wordt te doen en omdat hij gehouden is aan een programma van permanente educatie en aan de gedragsregels van de BOBB.

BOBB-overnamespecialisten begeleiden zowel verkopende ondernemers als kopende als ondernemers die een investeerder / participant zoeken. Overigens houden zij zich bezig met alle activiteiten die te maken hebben met fusies en overnames, dus niet alleen koop, verkoop en participaties, maar ook uitkoop van aandeelhouders, MBI (management buy-in), MBO (management buy-out), financiering regelen, kapitaal zoeken etc.

Bedrijfsovername: Stappenplan Bedrijf

Deze maakt een zogenaamd verkoop- of informatiememorandum, doet een waardebepaling en stelt in overleg met u een vraagprijs vast. Voordat het informatiememorandum aan partijen in de markt toegezonden wordt, wordt eerst discreet gewerkt met een teaser en / of een geanonimiseerd ondernemingsprofiel. Hierin wordt het bedrijf globaal beschreven, maar wordt de identiteit niet prijsgegeven.

Na ondertekening van een geheimhoudingsverklaring krijgen de partijen, waarvoor u toestemming verleent, het informatiememorandum in te zien. Uw overnameadviseur zal proberen biedingen te krijgen en met een aantal gegadigden in onderhandeling te treden. Een situatie waarbij er slechts één koper resteert is niet ideaal en beperkt de onderhandelingskracht van uw adviseur.

Bedrijfswaardering: Bedrijf Kopen Of Verkopen

Is er overeenstemming over de belangrijkste elementen van de transactie, dan tekent u een intentieverklaring met de koper, waarin de belangrijkste voorwaarden van de transactie worden vastgelegd. Dan gaat er een periode in waarin de koper zijn due diligence onderzoek doet en werkt aan de financiering van de koop. In die (beperkte) tussentijd heeft hij exclusiviteit van onderhandelen - waardebepaling bedrijf.

Daarna wordt er vaak champagne gedronken. Zo’n proces duurt meestal langer dan je zou willen. In het algemeen dient rekening gehouden te worden met een periode van 6 tot 12 maanden met uitlopers naar langer. Deze periode is meestal zwaar en vermoeiend voor de verkopende ondernemer, omdat dit tijdvretende proces loopt naast zijn eigenlijke werk van het dagelijks ondernemen (bedrijf verkopen).

Wat Is Een Bedrijf Waard? Vijf Rekenmethodes

Waarom zou ik mijn bedrijf verkopen?

U heeft jarenlang gewerkt om uw bedrijf te brengen waar het momenteel is. Dit is niet zomaar iets, dus voor de verkoop van het bedrijf moet u zeker zijn van uw zaak. En dit kan, want er zijn meerdere valide redenen om een onderneming van de hand te doen. De meest voorkomende is dat verkoop vaak een enorme som geld oplevert. Verder gaat men vaak to verkoop van het bedrijf over als pensioen aanstaande is. Bovendien zijn er mensen die op zoek zijn naar iets nieuws en graag een nieuw avontuur beginnen met de opbrengst van verkoop van hun oude onderneming. Helaas komt het ook voor dat een conflict tussen ondernemers ervoor zorgt dat de onderneming in de huidige vorm niet langer houdbaar is. Kortom, er zijn veel goede redenen denkbaar om de lastige beslissing te nemen om een bedrijf te verkopen.

Waarom zou ik een bedrijf kopen?

Een bedrijf kopen doet u niet zomaar. Toch kan het veel voordelen hebben vergeleken met het ‘from scratch’ starten van een bedrijf. Ten eerste draait het bedrijf al, het genereert gelijk inkomsten. Daarnaast kunt u gelijk invloed uitoefenen en veranderingen uitvoeren. Wat in de praktijk erg vaak voorkomt, is dat concurrenten elkaar overkopen. Zo kan groei sneller gerealiseerd worden, kan er geprofiteerd worden van elkaars expertise en staat u sterker in de markt.

Hoe wordt de waarde van een bedrijf bepaald?

Er is geen universeel geaccepteerde juiste manier om de waarde van een bedrijf te berekenen. Het is eerder een zo precies mogelijke schatting van de waarde van het bedrijf. In het algemeen kan worden gezegd dat de waarde bepaald word door naar het verleden van de onderneming (de accountingmethode) of door naar de toekomstige verwachte geldstromen te kijken (de economische benadering). Belangrijk is ook om te onthouden dat de waardebepaling bijna nooit gelijk is aan de prijs die uiteindelijk voor het bedrijf bepaald wordt. Dit heeft de maken met de verloop van de gedane onderhandelingen en de beschikbare informatie bij beide partijen.

Wanneer in het proces moet ik een advocaat inschakelen?

Een advocaat ondernemingsrecht kan u helpen gedurende alle fases van het koop- of verkoopproces. Er is enorm veel om rekening mee te houden en een advocaat kan u helpen om het overzicht te bewaren en u advies te geven over het proces gevolgd dient te worden. Het is daarom raadzaam gelijk een advocaat te raadplegen wanneer u de nadenkt over de koop of verkoop van een bedrijf. Uiteindelijk kan deze advocaat uw belang ook behartigen bij de onderhandelingsfase en ervoor zorgen dat de overname juridisch op de goede manier verloopt. Zo voorkom je dat bijkomende juridische conflicten ontstaan, die kunnen zorgen voor een hoop extra gedoe.

Voor welke soort transactie moet ik kiezen?

Bij de verkoop van een bedrijf kunt u de aandelen verkopen, maar ook de activa en de passiva. Een aandelenverkoop komt veel vaker voor en dan gaat ook echt het eigendom van het bedrijf over op de andere persoon.

Verkoopklaar maken is een ruim begrip. Iedere onderneming kan in elke toestand verkocht worden (waarde bedrijf bepalen). Natuurlijk is een bedrijf beter te verkopen als de cijfers op orde zijn en van recente datum, als er winst gemaakt wordt, als de solvabiliteit op orde is en als het er allemaal netjes uitziet. Belangrijker is echter dat met name de fiscaal-juridische constructie op orde is - verkoop bedrijf.

Bedrijf Verkopen In Coronatijd: 5 AandachtspuntenBedrijfswaardering: Bedrijf Kopen Of Verkopen

wilt verkopen is het prettig als er een Holding boven hangt. Als u bedrijfsonroerend goed heeft, dat u wilt houden en pensioenverplichtingen aan uzelf, dan is het handig om die niet in de te verkopen B.V. te laten zitten. Het zijn met name dat soort zaken die goed geregeld moeten zijn.

Hoeveel Is Uw Bedrijf Waard?

Dat verkoopklaar maken een proces van 5 jaar is, zoals vaak wordt beweerd, is meestal niet juist. In één jaar, hooguit twee, kunt u de zaak prima verkoopklaar hebben. Voor fiscaal-juridische aanpassingen heeft u vaak langer nodig, tot 5 jaar aan toe. Ja. Juist in situaties dat u zou kunnen denken dat de overname niet al te moeilijk zal zijn omdat u de wederpartij goed kent, is een overnameadviseur (aan beide kanten één) onontbeerlijk.

Bedrijf Verkopen Of Kopen?Bedrijf Verkopen Of Kopen?

Onderhandelingen over geld doen altijd de emoties hoog oplaaien en deze kunnen een overnameproces enorm frustreren. bedrijf verkopen. Juist waar de relatie tussen koper en verkoper een innige is (overdracht binnen de familie, overdracht aan de bedrijfsleider), die na de overdracht gaat veranderen, blijkt de buffer van een overnameadviseur altijd weer van onschatbare waarde.

Bedrijf Verkopen - 20 Jaar Kennis En Ervaring

En dat was nu net niet de bedoeling... Er zijn diverse soorten kopers. De strategische kopers (uw concurrent, uw leverancier, een klant, een bedrijf uit een aanpalende branche) betalen i. h.a. het meest omdat zij met de overname synergievoordelen kunnen behalen: samenvoegen van kantoren, besparen van overhead, uitbreiden van productaanbod, verwerven van ontbrekende kennis, nieuwe klanten etc.

More from Rechtbank

Navigation

Home

Latest Posts

Advocaat Uwv Bezwaar

Published Sep 26, 22
10 min read

Procederen Tegen Het Uwv

Published Sep 23, 22
13 min read